O firmie

Algor Polska Sp z o.o. zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem, obsługą i serwisowaniem urządzeń chłodniczych dla dołowych zakładów górniczych.

Produkowane przez firmę maszyny o mocach od 350 kW do 2000 kW znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji lokalnej, grupowej i centralnej, zarówno w kraju jak i za granicą.

Ponadto firma proponuje jako samodzielne produkty Górnicze Chłodnice Powietrza o mocach od 15 do 400 kW oraz chłodnice wyparne o mocach od 460 do 920 kW.

Kolejną działalnością jest budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania, budowa wraz z dostawą instalacji do wytwarzania i podawania mieszanin doszczelniających wraz z dostawami rurociągów na powierzchni, w szybie i wyrobiskach dołowych oraz produkcja i montaż rur stalowych preizolowanych.

Algor Polska proponuje rozwiązania projektowe i wykonawcze odpowiadające indywidualnym potrzebom klienta wynikającym z warunków górniczo-geologicznych.

Warunkiem istnienia na rynku górniczym jest ciągły rozwój, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz dostosowanie się do rosnących wymagań klientów. Nasze doświadczenie oraz doskonała znajomość branży górniczej, pozwala nam na sprostanie każdemu wyzwaniu stawianego przed nami.

Kontakt z nami

Algor Polska Sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 215

44-100 Gliwice

+48 736 881 732

biuro@algorpolska.pl

Dane kontaktowe